BETA DENEME VE GİZLİLİK ANLAŞMASI


Bu Beta Deneme ve Gizlilik Anlaşması ("Anlaşma") bu Anlaşmayı kabul ettiğiniz tarihten itibaren ("Yürürlük Tarihi") yürürlükte olup Lokum Games ve bir oyun test edici olarak görev yapacak olan Sizin ("Siz" yada "Eleştirmen") arasında Beta kaydınızda belirtilmiş olan Sizin piyasaya sürülen bir yada birkaç oyun, oyun içerikleri ve/veya yazılıma (hepsi birlikte "Oyun") ve Oyunla ilgili her türlü ve tüm içeriğe, ilgili Yazılımlara ve ilgili Hizmetlere erişiminiz ve bunları kullanmanızla (hepsi birlikte "Beta Denemesi") ilgili olarak imzalanmıştır.

Yürürlük Tarihinden sonra değişik zamanlarda, Siz bir oyun test edici olarak seçilebilir ve Lokum Games'in kanaatine göre Lokum Games tarafından Size sunulan bir yada birkaç Beta Denemesine katılabilirsiniz. Bu Anlaşmada kullanılan "Beta Denemesi" terimi ayrı ayrı her bir Beta Denemesini ve bir bütün olarak tüm Beta Denemelerini ifade eder. Benzer şekilde, bu Anlaşmada kullanılan "Oyun" ifadesi ayrı ayrı bir Beta Denemesinin konusu olan her bir Oyunu ve bir bütün olarak bu tür Oyunların tamamını ifade eder. Bir oyun test edici olmak yada belirli bir Beta Denemesine katılım için kayıt olduğunuzda, Lokum Games tarafından farklı bir anlaşmayı kabul etmenizin istenmesi durumu dışında, bu Anlaşma Lokum Games'in tüm Beta Denemeleri için geçerli olacaktır.

Bu Anlaşmayı kabul ederek ve Beta Denemesine katılarak, Siz bu Anlaşmanın koşullarına uymayı kabul etmektesiniz.

Bu Anlaşma Hizmet Koşullarında atıfta bulunulan şekilde bir "beta anlaşması" olup bu Anlaşma Hizmet Koşullarına dahil edilmiş ve onun bir parçasını oluşturmakta olup bu Anlaşmanın koşul ve şartları Sizin Hizmet Koşullarını kabul ettiğiniz tarih itibarıyla Hizmet Koşullarına dahil edilmiş gibi kabul edilir. Bu Anlaşma Siz ve Lokum Games arasında ayrı ve bağımsız bir anlaşma değildir.

Lokum Games bu Anlaşmayı kendi kanaatine göre Zula Mobil web sitesinde değişiklikleri yayınlayarak herhangi bir zamanda değiştirebilir yada tadil edebilir. Lokum Games tarafından bu Anlaşmanın herhangi bir bölümünde değişiklik yapıldığında, bu değişikliğin yürürlük tarihe de yayınlanacaktır. Herhangi bir değişiklik yürürlüğe girdikten sonra Siz Hizmetlere ilk defa giriş yaparken (Hizmet Koşullarında tanımlanan şekilde), Sizden revize edilmiş olan Anlaşmayı (yada ilgili kısmını) teyit etmeniz istenecektir. Revize edilmiş olan Anlaşmayı kabul etmemeniz halinde, Beta Denemesine katılımınızı sürdüremezsiniz ve bu durumda Sizin Beta Denemesi katılımınızın derhal feshini görüşmek üzere contact-mobile@lokumgames.com adresinden Lokum Games'e bir e-posta göndermeniz gerekir.  

Beta Denemesine katılarak yada Beta Denemesi ile ilgili yada ilişkili herhangi bir Hizmeti kullanarak, Siz Hizmet Koşullarını, bu Beta Deneme Anlaşmasını ve Gizlilik Politikasını okuyup kabul ettiğinizi kabul etmiş olmaktasınız.

1. Beta Deneme Hizmetleri

Lokum Games değişik zamanlarda, henüz piyasaya sürülmemiş Oyun Hizmetlerini sunabilir yada işletebilir ve/veya Beta Denemesi ile ilgili olarak Oyunla ilgili diğer bazı hizmet yada özellikleri sağlayabilir. Bunların her biri bu Hizmet Koşulları ile ilgili olarak "Hizmetler" anlamına gelir. Bu hizmetler örnek olarak bir profil sayfasının oluşturulması Beta Deneme forumuna/forumlarına katılım (Beta Forumları), medyaların indirilmesi ve yüklenmesi ve Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik ("UGC") (Hizmet Koşullarında tanımlanan şekilde) ve ek özellikleri de içerebilir.

Lokum Games Oyunu, Sizin Oyun hesabınızı (olması halinde), Sizin karakterlerinizi, envanter eşyalarınızı, başarılarınız ve/veya Oyun içi ayarlarınızı Beta denemesi sırasında herhangi bir zamanda sıfırlama hakkına sahiptir. Herhangi bir sıfırlama ile ilgili olarak, Beta Denemesine katılımınızı sürdürmeniz için Lokum Games Sizden bu Anlaşmanın yeni bir versiyonunu kabul etmenizi talep edebilir ve bu Anlaşmada yapılacak olan değişiklik ve düzenlemelerle ilgili yukarıda belirtilen koşullar bu Anlaşmanın bu tür yeni versiyonları için geçerli olacaktır. Buna ek olarak, Lokum Games (i) Oyunun URL adresini, (ii) Oyunu, (iii) herhangi bir Beta Formunu ve (iv) Hizmetleri herhangi bir zamanda değiştirme ve bunlar üzerinde düzenleme yapma hakkına sahiptir. Siz bu tür tüm değişiklik ve düzenlemelerin Beta Denemesi ile ilgili veri yada İçerik kaybına yada fonksiyon yada kullanım kaybına neden olabileceğini kabul etmektesiniz. Siz yasaların izin verdiği ölçüde Lokum Games'in herhangi bir veri, İçerik, fonksiyon yada kullanım kaybından ötürü sorumlu olmadığını kabul etmektesiniz.

Beta denemesinin (i) Sanal Para Birimi (Hizmet Koşullarında tanımlandığı şekilde) kullanımını yada (ii) oyun için satın almaları (İndirilebilen İçerik de dahil ancak bununla sınırlı kalmamak kaydıyla) içermesi durumunda, aşağıda belirtilen koşullar uygulanacaktır. Beta Denemesi esnasında Oyunun sıfırlanması ile ilgili olarak, Lokum Games sıfırlama esnasında herhangi bir zamanda (i) tüm Sanal Para Birimini Sizin başlangıçta sahip olduğunuz tutara geri döndürebilir, (ii) o anda Size ait olan Sanal Para Birimini tutarınızı devam ettirebilir yada (iii) Sizin hesabınızda bulunan Sanal Para Birimini sıfırlayabilir, silebilir yada iptal edebilir. Beta Denmesi esnasında Sizin Sanal Para Birimi ile satın alarak, bir sanal vitrinden yada gerçek para birimi ile oyun içi hesaptan, kazanılan bonus puanları ile yada diğer şekillerde kazanmış olduğunuz her türlü ve tüm sanal içerikler (İndirilebilir İçerik ve Sanal Para Birimi de dahil ancak bununla sınırlı kalmamak kaydıyla), başarılarınız, ilerlemeler ve oyun için hizmetler (hepsi birlikte "Sanal Eşyalar") Beta Denemesi esnasında herhangi bir noktada Lokum Games tarafından silinebilir yada envanterinizden çıkarılabilir. Yasal Yükümlülüklere (Hizmet Koşuları Madde 1'de tanımlanan şekilde) zarar vermemek kaydıyla, Beta Denemesi esnasında Sizin gerçek para birimi ile satın almış olduğunuz herhangi bir Sanal Ürünün envanterinizden silinmesi yada çıkarılması durumunda, Sizin hesabınıza eşdeğerde Sanal Ürün aktarılacaktır. Rastgele seçilmiş eşyalardan oluşan Sanal Ürünlerin (kart paketleri gibi) olması durumunda, Sizin hesabınızda eşdeğer bir değişiklik yapılacak olup bu değişiklikte farklı rastgele seçilmiş içerikler yer alabilir.

2. Eleştirmenin Beyanları

Bu Anlaşmayı kabul ederek Siz Lokum Games'e (i) Sizin bu Anlaşmayı, Hizmet Koşullarını ve Gizlilik Politikasını bu Anlaşmayı imzalamadan önce kabul ettiğinizi ve koşul ve şartlarının tamamını bildiğinizi; ve (ii) Sizin bu Anlaşmada belirtilen yükümlülüklerinizi yerine getirmenize engel olacak yada bunlarla çelişkiye neden olacak biçimde herhangi bir üçüncü tarafla yazılı yada sözlü herhangi bir anlaşmaya girmemiş olduğunuzu ve ileride de girmeyeceğini beyan ve garanti etmektesiniz. Sizin bu Anlaşmanın koşul ve şartlarını bu şekilde kabul etmemeniz yada bu şekildeki garantileri verememeniz halinde, Oyunu test etmenize yada Beta Denemesine katılmanıza izin verilmeyecektir.

Beta Denemesine katılabilmek için Sizin yazılımı duruma göre erişim kodu da dahil olmak üzere yazılımla ilgili tüm ve her türlü kalem de dahil olmak üzere (hepsi birlikte "Yazılım") Sizin bilgisayar yada mobil cihazınıza kurmanız gerekir. Erişim kodu sadece bir defa kullanılabilir. Siz bu tür Yazılımları (erişim kodu da dahil olmak üzere) herhangi bir diğer kişi yada kuruma vermemeyi kabul etmektesiniz.

Lokum Games tarafından Beta Denemesi ile ilgili olarak size sunulan her türlü Yazılım ayrı lisans koşulları ("Üçüncü Şahıs Koşulları") kapsamında sunulan üçüncü şahsılara ait yazılımla ("Üçüncü Şahıs Yazılımı") birlikte teslim edilebilir. Tüm Üçüncü Şahıs Yazılımları ilgili Üçüncü Şahıs Koşulları kapsamında Size lisanslanmakta olup, sadece Hizmet Koşullarının garanti reddi ve yükümlülük sınırları kısımları da bu tür Üçüncü Şahıs Yazılımları için uygulanacaktır.

Siz, Lokum Games'in Sizin eylemlerinizden; Sizin Hesabınızdan ve/veya alt hesabınızdan/hesaplarınızdan, olması halinde çocuk hesabınızdan yada Beta Denemesi esnasında Oyunla ilgili herhangi bir veri, karakter ve/veya envanter verisi, İçerik, fonksiyon yada kullanım kaybından; yada Beta Denemesine katılan herhangi bir diğer kişinin herhangi bir davranışından sorumlu olmadığını ve bunlar üzerinde kontrol hakkına sahip olmadığını kabul etmektesiniz. 

3. Sizin Rolünüz

Beta Denemesi ile ilgili olarak, aşağıda Madde 4'te ayrıntılı bir biçimde açıklandığı şekilde, Siz Oyunun özellikleri ve ilgili öğeleri hakkında bir son kullanıcı tüketici bakış açısıyla Lokum Games'e yorumlar yapabilirsiniz. Siz Lokum Games tarafından Beta Denemesi ile ilgili olarak verilen görevleri Lokum Games tarafından belirtilen süreler içerisinde yerine getirmeyi kabul etmektesiniz.

Siz Lokum Games'in Beta Denemesi esnasında Sizin Oyunla ilgili samimi, iyi niyetli ve önyargısız yorum, öneri ve değerlendirmelerinize güvenmekte olduğunu kabul etmektesiniz. Siz Sizin Beta Denemesine katılımınızla ilgili olarak en üst düzeydeki etik standartlara her zaman uyacağınızı beyan ve kabul etmektesiniz.  
Siz burada Beta Denemesi ile ilgili olarak Lokum Games'in talebi üzerine yada diğer şekillerde Lokum Games adına taahhüt ettiğiniz tüm görevleri herhangi bir parasal yada maddi ödeme olmaksızın ve şu anda yada gelecekte bu tür bir mali ödeme yada menfaat beklentisi olmaksızın yerine getirmeyi kabul etmektesiniz. Bu paragraf hükümleri bu Anlaşmanın feshinden sonra da yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Siz, Sizin bağımsız bir yüklenici olarak görev yapmakta olduğunuzu kabul etmektesiniz. Bu Anlaşmadaki hiçbir hüküm hiçbir şekilde buradaki taraflar arasında herhangi bir işe alma, birlik, ortaklık yada ortak girişim ilişkisine neden olmaz. Taraflardan hiçbiri diğer taraf adına diğer taraf için bağlayıcı olacak doğrudan yada dolaylı olarak herhangi bir yükümlük alma ile ilgili herhangi bir beyanda bulunma yada garanti verme konusunda herhangi bir hak yada yetki sahibi değildir.

4. Geribildirim

Siz Lokum Games'in Sizden Oyunla yada diğer Gizli Bilgilerle ilgili öneri, Geribildirim, yorum, fikir, kavram, yenilik, karakter, senaryo, başlık, tasarım, sanat eseri, program, programlama tekniği yada diğer beyanlarda (hepsi birlikte "Geribildirim") talep edebileceğini ve bu Geribildirimleri Lokum Games'e vereceğinizi kabul etmektesiniz. Siz, Geribildirimle ilgili olarak özellikle de her türlü patentler, telif hakları, ticari sırlar ve diğer fikri mülkiyet hakları da dahil ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın tüm Geribildirimlerin orijinal ve gönüllü olduğunu ve otomatik olarak Lokum Games ve onun belirlediği tarafların mülkü olacağını kabul etmektesiniz. Siz Lokum Games'in Sizin yapmış olduğunuz Geribildirimleri Lokum Games tarafından uygun görülen biçimde Size karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin açıklamak ve kullanmak konularında özgür olduğunu kabul edip onay vermektesiniz. Siz burada Beta Denemesi (Oyun ve Gizli Bilgiler de dahil) ile ilgili Lokum Games'e sunulan her türlü Geribildirimdeki yada Geribildirimle ilgili tüm hak, sahiplik ve menfaatleri Lokum Games'e devretmekte ve devretmeyi kabul etmektesiniz. Lokum Games'in yasa hükümleri uyarınca yada yukarıda belirtilen devir kapsamında Geribildirimlerle ilgili tüm hakları münhasıran alamaması durumunda, Siz burada yasaların izin verdiği ölçüde, Lokum Games'e ve onun lisans sahiplerine, lisans verdiklerine ve görevlendirdiklerine Geribildirimlerle ilgili olarak mevcut yada gelecekteki her türlü format ve ortamlarda Geribildirimlerle ilgili her türlü ve tüm hakların kullanımı için sürekli, geri dönüşsüz, dünya çapında, ödenmiş, münhasır olmayan, telif haksız, devredilebilir, alt lisans verilebilir bir hak ve lisansı açık bir biçimde vermektesiniz ve Siz burada bu konularla ilgili olarak şu anda bilinen yada gelecekteki herhangi bir dilde yada ortamda şu anda sahip olduğunuz yada gelecekte sahip olacağınız herhangi bir manevi yada benzeri hakkı ve tüm ikincil ve tali hakları kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz. Siz burada Lokum Games'i bu belgenin düzenlenmesi ile ilgili olarak resmi vekil olarak tayin etmekte ve görevlendirmektesiniz. Lokum Games'in bu alt paragrafta belirtilen hakları devir ve değiştirme hakları ve menfaatlerle birlikte bir yetki olup geriye dönüşsüzdür. Tüm Geribildirimler Lokum Games'e ait Gizli Bilgiler olacaktır. Bu alt paragraf hükümleri bu Anlaşmanın feshinden sonra da yürürlükte kalmaya devam edecektir.

5. Gizli Bilgilerin Açıklanmaması

Siz burada Lokum Games'in zaman, emek ve harcama olarak önemli bir yatırım yaparak Oyunu ve ilgili gizli bilgileri oluşturduğumu ve Lokum Games'in Size gizli ve/veya özel ticari bilgiler, fikri mülkiyet hakları, işle ilgili bilgi yada malzemeleri Beta Denemesinin bir parçası olarak sunmuş olduğunu Lokum Games'in kendisine ait Gizli Bilgilerin gizliliğinin devam etmesini istediğini kabul etmektesiniz. Lokum Games'in bu Anlaşmaya girmesi ve Sizin Beta Denemesine katılmanıza izin vermesinin en önemli nedenlerinden biri Sizin burada açık bir biçimde Lokum Games'in Gizli Bilgilerini doğrudan yada dolaylı olarak ifşa etmeyeceğini yada bunları kullanmayacağınızı yada bunlardan menfaat sağlamayacağınızı açık bir biçimde beyan ve kabul etmenizdir. Bu 5. Madde ve bu 5. Madde yer alan aşağıdaki hükümler bu Anlaşmanın feshinden sonra da yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 (a) Bu Anlaşmada kullanılan "Gizli Bilgi" Beta Denemesi, Oyun yada diğer Lokum Games ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak Lokum Games tarafından Anlaşma kapsamında Size sunulan Lokum Games tarafından Gizli olduğu belirtilmiş olan yada olmayan elektronik yada maddi ortamda bulunan her tür ve şekildeki her türlü bilgi yada malzeme anlamına gelir. Gizli Bilgiler Geribildirimler ve Beta Denemesi ile ilgili tüm diğer bilgiler, Sizin bir Beta Denemesi katılımcısı olarak seçilmeniz, Oyun(Oyun, yazılım, yazılım kodu, tasarımlar, grafikler, kurallar, oyun stratejileri, çizimler, görsel ifadeler, senaryo, tema, ayarlar, karakterler, kişiselleştirmeler, beceriler, e-postalar, ekran resimleri, pazarlama e-postaları, pazarlama ve tanıtım planları, Lokum Games'in mevcut, gelecekteki yada önerilen ürün yada hizmetleri, yazılı yada basılı belgeler, duyurular ve ön sürümler, ürün numuneler, çizimler, grafikler, promosyon ve/veya pazarlama malzemeleri de dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla), Oyunla ve/veya ilgili Lokum Games ürün yada hizmetleri ile ilgili Beta forumları ve diğer özel Lokum Games forumları, iş ve/veya ticari sırlar, test protokoller, süreçler ve standartlar anlamına gelir.

(b) Bu Anlaşma ile ilgili olarak, Gizli Bilgi terimi Lokum Games tarafından size açıklanan ve Sizin tarafınızdan yazılı kayıtlarla (i) Lokum Games tarafından size açıklanmadan önce herhangi bir kulanım yada ifşa kısıtlaması olmadan sahip olunduğu yada bilindiği; yada (ii) bilgiyi yasal olarak sahip olma hakkına sahip olan ve bu bilgileri herhangi bir gizlilik yükümlülüğü olmadan açıklama yetkisine sahip bir kaynaktan ifşa konusunda herhangi bir kısıtlama olmaksızın alındığı; yada (iii) Lokum Games'in Gizli Bilgilerini bilmeden yada kullanmadan Sizin tarafınızdan bağımsız olarak geliştirildiği (Geribildirimler hariç); yada (iv) Lokum Games tarafından kamuya açıklandı ispatlanabilen bilgi yada malzemeleri kapsamaz.

(c) Siz Gizli Bilgilerin gizliliğini korumayı ve Lokum Games'in hakkıyla yetkili bir temsilcisin önceden yazılı onayını almadan herhangi bir kişi yada kuruma açıklamamayı ve ifşa etmemeyi kabul etmektesiniz. Özellikle de Beta Denemesi hakkında rakip bir video oyunu ile ilgili herhangi bir kişi, herhangi bir video oyunu yayıncısı yada geliştiricisi, herhangi bir haber yada bilgi servisi (televizyon, dergi, online, gazete yada diğer şekillerde) ile yada resmi Beta Forumu yada özel olarak belirlenmiş Lokum Games Geribildirim toplama kanalı/platformu dışında makale, rapor, Oyun görüntüleri, online blog yada herhangi bir online forum yada sohbet odasında görüş bildiriminde bulunmamalısınız. Lokum Games tarafından açık bir biçimde yetkilendirilen durumlar dışında, Siz ayrıca doğrudan yada dolaylı olarak Gizli Bilgileri herhangi bir diğer amaçla kullanmamayı yada herhangi bir Gizli Bilgiyi herhangi bir zamanda herhangi bir üçüncü şahsa ifşa etmemeyi kabul etmektesiniz. Yukarıda belirtilen genel hükümlere aykırı olmamak kaydıyla, Lokum Games tarafından yapılmayan yada izin verilmemiş olan ve Lokum Games'in resmi açıklamasından önce ortaya çıkan Gizli Bilgilerle ilgili her türlü rapor yada duyurunun sizin bu Anlaşma kapsamındaki Gizli Bilgilerle ilgili yükümlülüklerinizi ortadan kaldırmayacağını kabul etmektesiniz. Açıklanan Gizli Bilgilerin durumu ile ilgili Sizin tarafınızca herhangi bir makul şüphenin olması durumunda Lokum Games'ten bununla ilgili onayın alınması Sizin sorumluluğunuzdadır.  

(d) Lokum Games'in onayı olmadan, Beta Denemesi sırasında almış olduğunuz Oyun, Gizli Bilgi yada herhangi bir diğer malzemeyi kopyalamamalı, değiştirmemeli, modifiye etmemeli, parçalara ayırmamalı, ters mühendislik uygulamamalı yada kaynak koda dönüştürmemeli yada bunun dışında kaynak kodunu Oyundan çıkarma girişiminde bulunmamalısınız.

(e) Bu Anlaşmadaki hiçbir hüküm Lokum Games'in herhangi bir Gizli Bilgiyi size açıklamak zorunda olduğu şeklinde yorumlanamaz. Lokum Games tamamen kendi kanaatine göre Beta Denemesini askıya alma, kısıtlama yada iptal etme ve/veya Beta Denemesine katılımınızı sonlandırma hakkına sahiptir.  

6. Sınırlı Kullanım Lisansı

Sizin bu Anlaşma ve Hizmet Koşullarındaki tüm koşul ve şartlara uygun hareket etmeniz şartıyla, Lokum Games sadece Sizin özel ve kişisel kullanımınız için münhasır olmayan, geri alınabilir, devredilemez bir lisansı sadece Sizin Beta Denemesine katılımınızla ilgili olarak Oyun, Yazılım, İçerik ve Hizmetleri kullanmanız için Size vermektedir. Siz herhangi bir diğer amaçla yada herhangi bir diğer yöntemi kullanarak Beta Denemesine katılamaz ve Oyun, Yazılım, İçerik yada Hizmetleri kullanamazsınız. Beta Denemesinin tamamlanmasının ardından, Lokum Games tarafından talep edilmesi halinde, Siz Oyun, Yazılım ve/veya İçeriği bilgisayarınızdan yada uygun olması halinde sisteminizden kaldırmayı ve/veya silmeyi kabul etmektesiniz.

Siz Beta Denemesi, Oyun, yazılım, teknikler, know-how, süreçler ve metodolojilerle (test sonuçları, istatistikî bilgiler ve Beta Denemesinin gerçekleştirilmesi sırasında oluşturulan yada elde edilen diğer bilgiler de dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla) ilgili yada bunlarda yer alan fikri mülkiyet haklarının Lokum Games'in münhasır mülkü olduğunu ve Lokum Games'in münhasır mülkü olarak kalmaya devam edeceğini kabul etmektesiniz. Yukarıda belirtilmiş olan açık lisans dışında, bu Anlaşmada yer alan hiçbir hüküm hiçbir şekilde Size Lokum Games'in Beta Denemesi yada Oyun, bu Anlaşma diğer Lokum Games oyunları yada Lokum Games'in iştiraklerinin oyunları yada bu Anlaşma kapsamında açıklanan mülklerle ilgili şu anda sahip olduğu yada gelecekte sahip olacağı yada elde edeceği herhangi bir doğrudan yada dolaylı lisans, hak, menfaat yada diğer bir fayda verildiği şeklinde yorumlanmamalıdır. Bu Anlaşmadaki hiçbir hüküm Lokum Games'in herhangi bir maddi yada gayri maddi mülkü yada mülkiyet hakkı yada Lokum Games tarafından Size açıklanmış olan Lokum Games'e ait herhangi bir bilgi ile ilgili olarak herhangi bir şekilde Size herhangi bir hak, menfaat yada fayda sağladığı yada verdiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Bu paragraf hükümleri bu Anlaşmanın feshinden sonra da yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Siz burada Lokum Games'in Beta Denemesini ve yukarıda belirtilen lisansı Oyunun ticari olarak piyasaya sürülmesi de dahil olmak üzere herhangi bir zamanda feshedebileceğini kabul etmektesiniz. Buna ek olarak, Lokum Games Oyunu Beta Denemesi esnasında herhangi bir zamanda revize edebilir yada değiştirebilir.
Oyunla ilgili Beta Denemesini feshetmeden önce, Lokum Games tarafından Oyunda güncellemeler ve değişiklikler yapılması da dahil olmak üzere, Lokum Games Oyuna erişimi ve Oyunun kullanımını sınırlandırabilir.

Beta Denemesi sürecinde, düzenli yada planlanmamış oyuncu gelişimleri (buna karakterler, karakter adları, birlik adları ve/veya diğer kişilikler de dahil olabilir) ve/veya kayıtlı oyunlar (buna envanterler de dahildir) Lokum Games'in tamamen kendi kanaatiyle herhangi bir zamanda silinebilir. Lokum Games Beta Denemesi esnasında oyuncunun ilerlemesi yada envanter kalemlerinin herhangi bir zamanda sürekliliği yada ulaşılabilirliği konusunda herhangi bir garanti vermemekte olup karakter verileri de dahil olmak üzere kaybolan yada silinen hesap verileri konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
Hizmet Koşulları ile ilgili kısıtlama ve sınırlamalar Beta Denemesi, Sizin Oyunu, Yazılımı, İçeriği ve Hizmetleri kullanımınız için uygulanacaktır.

7. Garanti Olmaması

Şüpheye yer vermemek için Siz Hizmet Koşullarının "Garanti Reddi" başlıklı 11. Maddesindeki hükümlerin Beta Denemesinin tüm unsurları ve ilgili Hizmetler için uygulanacağını kabul etmektesiniz.

8. Yükümlülük Sınırı

Şüpheye yer vermemek için Siz Hizmet Koşullarının "Yükümlülük Sınırı; Sınırlı Çareler" başlıklı 8. Maddesindeki hükümlerin Beta Denemesinin tüm unsurları ve ilgili Hizmetler için uygulanacağını kabul etmektesiniz.

9. Lokum Games'in Başvurabileceği Çareler

Taraflar Sizin bu Anlaşmanın 4., 5. ve 6. Maddesinde yer alan yükümlülüklerinizin nevi şahsına münhasır olduğunu ve bu Maddelerdeki herhangi bir yükümlülüğün Sizin tarafınızdan önemli ölçüde ihlal edilmesinin Lokum Games için telafisi imkansız zararlara neden olabileceğini kabul etmektedir. Bu nedenle, Lokum Games bu tür bir zarar ve/veya ziyanı önlemek için uygun önlemleri derhal alma hakkına sahip olacaktır. Bu Anlaşma kapsamında uygulanabilecek yada hukuk hükümlerinin sunmuş olduğu çareler münhasır değil müterakim kabul edilecektir. Bu paragraf hükümleri bu Anlaşmanın feshinden sonra da yürürlükte kalmaya devam edecektir.

10. Fesih

Bu Anlaşma, Hizmet Koşulları, Gizlilik Anlaşması yada Gizlilik Politikasının şu anki yada revize edilmiş koşul ve şartlarını kabul etmemeniz halinde, Beta Denemesine katılımınızın feshini görüşmek üzere derhal Lokum Games'in contact-mobile@lokumgames.com adresine bir e-posta gönderiniz.  

11. İhtilaflar

Beta Denemesi yada bu Anlaşma ile ilgili her türlü ihtilaf Hizmet Koşularında İhtilafların Halli ve Tahkim maddesinde belirtilen şekilde çözüme kavuşturulacaktır.
Ben burada bu Anlaşmayı okuyup anladığımı ve "Kabul" butonunu tıklayarak Beta Denemesine katılımımı, Oyunu kurmayı yada Hizmetlerden herhangi birini yada bir bölümünü (uygun olması halinde, Beta Forumlarının kullanılması da dahil) kullanmayı kabul ettiğimi onaylarım. Ben vermiş olduğum bu onayla bu Anlaşmanın koşul ve şartlarının benim için bağlayıcı olduğunu kabul ediyorum.