GİZLİLİK POLİTİKASI

  1. Lokum Games –Gizlilik Politikası
Lokum Oyun Yayıncılık Ve Pazarlama A. Ş. (bundan sonra 'biz', 'şirket' olarak anılacaktır) ziyaretçilerinin, kullanıcılarının ve müşterilerinin (bundan sonra 'siz' olarak anılacaktır) kişisel verilerinin gizliliğinin korunmasına çok önem vermektedir.
İşbu Gizlilik Politikası, (“Politika”) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat (“KVKK”) uyarınca hangi kişisel verilerinizin işleneceği, kişisel verilerinizin ne şekilde korunacağı ve haklarınıza ilişkin sizleri bilgilendirmek üzere düzenlenmiştir.

Zula Mobil Sitesi ve Uygulaması ('Platformlar') aracılığıyla tarafımızca sunulan ve Kullanıcı Sözleşmesinde detaylı olarak açıklanan hizmetlerimize (“Hizmetler”) ulaşabilirsiniz.

Hizmetler’den faydalanabilmeniz işbu Politika’nın tarafınızca tamamen okunarak kabul edilmesi şartına bağlıdır. Zira, işbu Politika’yı ve işbu Politika ekindeki Açık Rıza Beyanı’nı kabul etmek suretiyle tarafımıza işbu Politika uyarınca temin edilen kişisel verilerinizin işlenmesi amacıyla KVKK kapsamında açıkça rıza göstermiş olduğunuz kabul edilmektedir. İşbu Politika’da kullanılan “işlemek” ifadesi, kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

II. Sizden Topladığımız Bilgilerin Türleri.
1.Çocuklar
Çocukların kişisel verilerinin işlenmesi konusunu oldukça ciddiye alıyoruz.
Şirketimiz 13 yaş altındaki küçükler tarafından sağlanan bilgileri işlemeyecektir. Eğer 13 yaş altı herhangi bir çocuktan kişisel bilgi aldığımızı fark edersek, bu bilgileri ve veri tabanımızda/ya da kayıtlarımızda bu bilgilerin bağlı olduğu hesap veya hesapları hemen sonlandırırız..

13-17 yaşlarındaki kişiler ise, herhangi bir bilgi almak veya içerik hakkında yorum yapmak istemeleri durumunda, ebeveynlerinin Gizlilik Politika’mızı okumasını ve gerekirse gizlilik yükümlülüğümüzle ilgili bizimle iletişime geçmelerini istemelidirler. 18 yaşın altında reşit olmayanlar, ebeveynlerinin veya vasilerinin izni olmadan, herhangi bir ücretli Hizmeti sipariş etmemeli veya on-line olmamalıdır. Ebeveynlerden ve velilerden özellikle ihtiyatlı olmalarını ve reşit olmayanların sitemizi veya çevrimiçi Hizmetlerimizi kullanırken herhangi bir ihlale sebep olmamasını temin etmelerini rica ediyoruz.
Şirket sizin tarafınızdan kamuya açık yapılan kasıtlı veya kasıtsız, tanımlanabilir şahsi ve/veya diğer türlü bilgilerin ifşası gibi tüm hareketlerin tam kontrolüne sahip değildir, bu yüzden bu tür hareketlerin sonuçları sadece sizin sorumluluğunuzdadır. Biz sadece bu Gizlilik Politikası’nı ilgilendiren konularda olduğu kadar kendi hareketlerimiz ve bunların sonuçlarından sorumluyuz.

Aşağıda detaylı olarak düzenlendiği gibi, sizin hakkınızda veri topladığımız iki kanal bulunmaktadır; birincisi, sizin bize sağladığınız bilgiler, ikincisi ise teknolojiler, yöntemler ve/veya servisler aracılığıyla otomatik olarak elde edilen veya üçüncü kişilerden elde ettiğimiz bilgiler. Sizden toplanan kişisel veriler, Hizmeti nasıl kullandığınıza göre değişebilir.

2. Bize sağladığınız kişisel veriler
Kişisel verilerinizi bize sağlamadan, Platformların sadece belli bölümlerini ziyaret edebilirsiniz; ama Oyunu oynamak ve Platformlardaki topluluk forumlarında yer almak gibi belirli içerik veya Hizmetlerden faydalanmak için bize belli şahsi tanımlanabilir bilgilerinizi sağlamanız gerekmektedir. Sizden toplanan ve işlenen kişisel veriler, Güncel e-posta adresiniz, cinsiyetiniz, telefon numaranız, ev adresiniz ve doğum tarihiniz bu bilgilere dahil ancak bunlarla sınırlı değildir. Ayrıca eğer ücret karşılığında sunduğumuz Hizmetler veya ürünlerden herhangi birini satın almak isterseniz sizin veya üçüncü parti ödeme servis sağlayıcısının kredi kartı ile alakalı bilgiler gibi ek bilgileri bize vermesi gerekmektedir. Kredi kartı işlemleri bankaların sağladığı güvenli sayfalarda gerçekleşmektedir ve tarafımızdan kredi kartı bilgileri saklanmamaktadır.
Lütfen unutmayın Platformların belirli özelliklerini kullanabilmek için bize verdiğiniz kişisel verilerinizin doğru, hatasız ve güncel olmalıdır. Herhangi bir bilgide sahtecilik yapmak Gizlilik Politikamıza kesinlikle aykırıdır.3.Teknolojiler, yöntemler ve/veya servisler aracılığıyla topladığımız bilgiler.
Var olan yasal teknolojiler, yöntemler ve/veya servisler aracılığı ile bilgisayarınızın donanımları, yazılımları, sistem özellikleri, internet IP adresi, çevrimiçi aktiviteleriniz ve bu tarz aktivitelerin düzeni ve daha fazlası tarafımızdan toplanabilir ve saklanabilir. Bu tarz bilgilerin toplanmasındaki ana amaç müşterilerimize daha iyi hizmet edebilmek için Platformların, Platform içerik ve Hizmetlerinin kalitesini korumak ve işimizi yapma yollarını geliştirmektir. Müşterilerimize daha iyi hizmet etmek ve işimizi yapma yöntemimizi en iyi hale getirmek başarımızın ve devamlılığımızın anahtarıdır. Bu yüzden, bazı çevrimiçi özelliklerimizi kullanabilmeniz için Cookies ve/veya Beacons gibi bazı özellikleri kabul etmeniz/izin vermeniz gerekmektedir. Internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirme yoluyla cookies engellemesi yapmak gibi yöntemlerle bizim tarafımızdan yürütülen bu tarz izleme teknolojilerini, yöntemlerini ve/veya servislerine izin vermeyebilir/kabul etmeyebilirsiniz, ancak bu Platformların, Platform içerik ve Hizmetlerinin bazı özelliklerinin düzgün çalışmamasına neden olabilir. Zaman zaman, kendi takdirimize bağlı olarak çeşitli teknolojileri, yöntemleri ve/veya servisleri değiştirebilir ve/veya test edebiliriz. Belirli bir zamanda kullandığımız herhangi bir teknoloji, yöntem ve/veya servisler hakkındaki detaylar, özellikler ve güncel bilgiler için, İletişim linkinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.III. Elde Ettiğimiz Bilgilerin Kullanımı ve Paylaşımı
Esas itibarıyla, sizden elde ettiğimiz bilgilerin tümü, şahsi tanımlanabilir olsun ya da olmasın, Platformlar, içerik ve Hizmetlerini kullanmanızı desteklemek ve meşru iş hedeflerimizi gerçekleştirmek için aşağıdaki hallerde kullanılır.


1. Şirket’in Ticari Amaçlı Kurum İçi Kullanımları
Ticari amaçlar meşru iş hedeflerimizi gerçekleştirmek ve/veya müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bizim tarafımızdan yürütülen tüm aktivitelerdir. Şirket tarafından yürütülen tüm aktiviteler bunlarla sınırlı olmaksızın şu şekillerde olabilir; çevrimiçi ve mobil içerik ve Hizmetlerimize eklenmiş yeni ve/veya var olan özellikler hakkında ticari, idari, bilgilendirici ve/veya hatırlatıcı e-postalar ve/veya müşterilerimize sunduğumuz ürünler ve/veya belirli bilgi ve/veya servis ve/veya paralı ve/veya servisler hakkındaki talepleriniz. Yukarıda tarif edilen şekillerde kişisel verilerinizin kullanılmasına ek olarak, iş hedeflerimize hizmet etmek amacıyla müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sizden ve/veya diğer bilgi toplama teknolojileri, yöntemleri ve/veya servisleri aracılığıyla elde ettiğimiz kişisel verilerinizin herhangi bir bileşimini de kullanabiliriz. Örneğin internet tarama düzeninizi araştırıp, bilgi toplama teknolojileri ve üçüncü parti servisleri yoluyla öğrendiğimiz diğer bilgilerle karşılaştırdıktan sonra içerik, hizmet veya ürünlerimizi, müşterilerimizin genel internet tarama kalıplarına daha uygun hale getirmek için yenilemek ve geliştirmek gibi.2.Ticari Amaçlı Üçüncü Partilerin Kullanımı ve/veya Paylaşımı
Platformlardaki ücretli hizmetlerle bağlantılı olarak, üçüncü partilerle ticari ilişkiler kurmak zorundayız. Bu ilişkiler neticesinde müşterilerin istedikleri ücretli Hizmetler ve/veya ürünlerin sistemini başarılı bir şekilde yürütebilmek için müşterilerimizin kişisel verilerinin kaydının tamamını veya bir kısmını paylaşıyoruz. Üçüncü partilerle paylaştığımız bu tarz bilgiler SADECE müşterilerimize sağladığımız belirli Hizmetler ve/veya ürünler ile ilgili bağlantılar için kullanılabilir; örneğin bu tarz paylaşılan bilgiler üçüncü partiler tarafından yürütülen direkt ya da dolaylı reklamlar ve/veya pazarlama kampanyalarında kullanılamaz. Onlara bu Gizlilik Politikasında tarif edilen durumlar dışında kişisel bilgilerinizi kullanmaları için herhangi bir izin vermiyoruz. Bu yüzden, eğer izniniz dışında bilgilerinizi suistimal ettiklerine dair bir sonuca ulaşırsanız ve bu duruma Gizlilik Politikamızda müsaade edilmiyorsa, gecikmeksizin İletişim linkinden bizimle iletişime geçmenizi rica ediyoruz. Lütfen unutmayın, iş ilişkilerinde bulunduğumuz bu tarz partiler için onların son kullanıcı sözleşmesi, gizlilik politikası ve/veya diğer tarzlardaki kuralları ve politikalarını kabul etmeniz gerekebilir. Üçüncü kişilere ilişkin kural ve politikalara ilişkin Şirketimizin herhangi bir kontrolü ve sorumluluğu yoktur. Eğer üçüncü partilerin yukarıda bahsi geçen anlaşmalarını, politikalarını ve/veya diğer türdeki kurallarını kabul ederseniz, onlara sağladığınız ve/veya kullandıkları bilgi toplama teknolojileri, yöntemleri ve/veya servisleri yoluyla elde ettikleri şahsi bilgilerinizin toplanması, saklanması, işlenmesi ve/veya kullanılmasından sorumlu olmayız.3.Promosyon, Yarışma ve/veya Çekiliş Durumları
Kısmi veya tamamı ile, bizim tarafımızdan veya Platformlar aracılığı düzenlenecek herhangi bir promosyon, yarışma ve/veya çekiliş için, resmi kurallar ve/veya kayıt alanında etkinlik ile alakalı gizlilik politikası olacaktır. Bu tarz etkinliklerle ilgili gizlilik politikası sadece belirtilen promosyon, yarışma ve/veya çekilisi kapsar. Bu tarz etkinliklerle ilgili gizlilik politikası bu Gizlilik Politikasından farklı olabilir, bu yüzden söz konusu politika veya politikalarında yazan koşulları kabul etmeden önce tamamen okumanızı öneriyoruz. Çoğu durumda, promosyonlar, yarışmalar ve/veya çekilişler için, etkinlik düzenleyenler tarafından kullanılmak amacı ile belirli kişisel verileri elde etmek ve/veya kullanmak için katılımcıların izni gerekir; bu durumda sizin için uygun kararı vermenizi tavsiye ediyoruz.4. Bilgilerinizin İş Dışı Sebeplerle İfşası, Kullanımı ve/veya Paylaşımı
Zaman zaman dâhili şirket birimleri ve/veya harici üçüncü kişiler ile bir veya birden fazla iş alanında satın alma, hisse devri, işbirliği, tasfiye ve/veya birleşme faaliyetlerinde bulunabiliriz. Bu gibi durumlarda, yasada aksi yönde bir yasak yoksa kişisel veri havuzu ticari işin bir parçası olarak görülür. Eğer Şirketimizi üçüncü kişilere devreder ya da tasfiye edersek ve bizim tarafımızdan toplanan kişisel verileri, alıcı/satıcı tarafa devredilen varlıklar kapsamında ilgili üçüncü kişiye aktarabiliriz.

Kişisel bilgileriniz ayrıca,amacıyla işlenebilir.

IV. Üçüncü Taraf Bağlantıları
Platformlar üçüncü kişiler tarafından işletilen diğer internet siteleri ve/veya diğer platform veya hizmetlere bağlantılar içerebilir. Bazı durumlarda bu linkler sizi kısmi ya da tamamen, bizim tarafımızdan yönetilen ve/veya sahip olduğumuz platformlara veya internet ürünlerine yönlendirebilir. Bu gibi durumlarda, bu tarz link yönlendirmeli platform veya internet ürünlerinin politikaları bu Politika’dan  farklı olabilir. Her durumda, bu tarz internet ürünlerinde herhangi bir aktivitede bulunmadan önce, ziyaret ettiğiniz ve/veya yönlendirildiğiniz her internet sitesinin gizlilik politikasını kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır.V. Gizlilik Politikasında Yapılan Değişikliklerin Duyurusu
Bu Gizlilik Politikasında herhangi bir zamanda, herhangi bir bölümde, herhangi bir nedenle yapılabilecek değişiklik hakkımızı saklı tutarız. Bu Gizlilik Politikasında herhangi bir değişiklik yaptığımızda, Platformlar üzerinden söz konusu değişiklik takip edilebilir. Gizlilik Politikasında bu tarz değişiklikler yapıldığında, aksini belirtmediğimiz sürece, yeni Gizlilik Politikası Platformda yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Söz konusu değişikliklerden haberdar olmak için Politika’yı belli sıklıklarla incelemenizi tavsiye ederiz.
Ayrıca bize vermiş olduğunuz kişisel verilerin güncel, doğru ve eksiksiz olmasının önemine binaen, kişisel bilgilerinizde herhangi bir değişiklik olur olmaz, lütfen profilinizi güncelleyeniz ki size müşterilerimiz için sunduğumuz en güncel hizmet ve ürünleri sağlayabilelim.


VII. Haklarınız ve Bilgi Edinme
Şirket, size kişisel verilerinizin kullanım şeklini gözlemleme hakkı verir. Şirket, işbu Gizlilik Politikasının şartlarına uygun olarak bilgilerinizin üçüncü kişilerle paylaşılmasına izin verdiğiniz ölçüde, kişisel verilerinizi üçüncü kişilerle paylaşabilir ve bu yetkimizi sonlandırma hakkınız baki olmak üzere sizlere tanıtım amaçlı e-postalar, bültenler, bilgilendirmeler gönderebilir.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVKK ve yürürlükteki mevzuat uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda sayılmıştır:
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 6698 Sayılı Kanun 7 maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) İşbu maddenin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Lütfen, yukarıdaki hakların kullanılmasına ilişkin talebinizi yazılı olarak bize iletin. Bu çerçevede, buradaki haklarınızı kullanmak için, kişisel kimlik bilgilerinizi ve yukarıda belirtilen haklardan hangisini kullanmak istediğinizi belirten talep mektubunuzu aşağıdaki adrese veya e-posta adresine gönderin:

Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezenler İş Merkezi B blok Kat :11 - Gayrettepe
E-posta: contact-mobile@lokumgames.com